หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
» เว็บมาแรง
» เว็บมาใหม่
» เว็บปรับปรุงล่าสุด
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
กลับหน้าแรกทำเนียบเว็บไซต์ แจ้งเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงข้อมูล กรุณาทำการเข้าสู่ระบบก่อน
ค้นหา :  ประเภท 'หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ' 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ( 1,143 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.pea.co.th/th/
การไฟฟ้านครหลวง  ( 1,110 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.mea.or.th/internet/
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  ( 967 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.exat.co.th/index.php
กรมทางหลวงกรุงเทพ  ( 1,180 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.doh.go.th/web/kingproject/kpj5.html
กรมทางหลวงชนบท  ( 1,074 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.drr.go.th/
กรมชลประทาน  ( 1,085 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.rid.go.th/2009/
กรมทางหลวง  ( 1,428 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.doh.go.th/
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ( 930 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.egat.co.th/wwwthai/
การประปานครหลวง  ( 972 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.mwa.co.th/2010/ewt/mwa_internet/main.php?filename=index_design01
การประปาส่วนภูมิภาค  ( 2,417 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.pwa.co.th/index.html
ชมรมวิศวกรความรู้  ( 1,434 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
  ชมรมที่รวมความรู้และการติดต่อเกี่ยวกับวิศวกร
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / ชมรม http://www.knowledgeengineer.org/
กลุ่มงานทางในเขตเมือง สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม  ( 1,565 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.phbm-kor.com/index.htm
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ( 1,731 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.set.or.th/
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)  ( 2,981 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / สมาคมวิชาชีพ http://www.sec.or.th/
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  ( 1,881 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.isit.or.th/
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ( 2,885 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / สมาคมวิชาชีพ http://www.kkuengineering.com/
เว็บชาวเขื่อน damthai.net  ( 2,821 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.damthai.net/
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ส.ม.อ.)  ( 1,977 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.tisi.go.th/
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (Thai Valuers Association)  ( 3,442 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
  รวมระยะเวลาเกือบ 10 ปี ที่ผ่านมา ที่ทางบริษัทประเมินอิสระได้ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจนได้รับการยอม รับทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนั้นกลุ่มผู้ประกอบการบริษัทประเมินอิสระ จึงได้ก่อตั้ง “ชมรมนักประเมินอิสระ” ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและ ขอบเขตของความรับผิดชอบของนักประเมิน และต่อมาได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพประเมินโดยตรง โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย” ได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2539 ประกอบด้วยสมาชิกประเภทนิติบุคคลและบุคคล ซึ่งประกอบวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยตรง
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / สมาคมวิชาชีพ http://www.tva.or.th/
หน่วยวิจัยเพื่อเทคโนโลยีการก่อสร้าง (CTRU)  ( 2,160 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
  หน่วยวิจัยเพื่อเทคโนโลยีการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://ctru.sut.ac.th/index.php
องค์การสวนพฤกษศาสตร์  ( 1,713 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.qsbg.org/
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  ( 1,561 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.isit.or.th/th
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ( 1,579 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.deqp.go.th
กรมทรัพยากรธรณี  ( 1,588 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.dmr.go.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ( 2,102 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.gerd.eng.ku.ac.th/
กรมพัฒนาที่ดิน  ( 1,590 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.ldd.go.th/
กรมธนารักษ์  ( 2,000 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.treasury.go.th
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ( 1,553 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.tisi.go.th
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ( 3,150 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / หน่วยงานราชการ http://www.price.moc.go.th
สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย  ( 2,378 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
หน่วยงานราชการ และ สมาคมวิชาชีพ / สมาคมวิชาชีพ http://www.atci.org
จำนวนที่ค้นพบ  51  เว็บไซต์
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com