หน้าแรก|บล๊อก|ข่าว|เว็บบอร์ด|บทความ Download|ประกาศย่อย|คลังรูป|ห้องสนทนา|ผลสำรวจ|ทำเนียบเว็บไซต์|พจนานุกรมศัพท์ช่าง

 
| More
» เว็บมาแรง
» เว็บมาใหม่
» เว็บปรับปรุงล่าสุด
แนะนำเว็บไซต์ให้เพื่อน
แนะนำติชมเว็บไซต์
ห้องสนทนา
 
กลับหน้าแรกทำเนียบเว็บไซต์ แจ้งเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงข้อมูล กรุณาทำการเข้าสู่ระบบก่อน
ค้นหา :  ประเภท 'สถาบันการศึกษาและอบรม' 
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 
สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training  ( 1,753 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
  อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / ศูนย์ฝึกอบรม http://www.bigqtraining.com/   อุดมศักดิ์ จิตสงบ
www.school-tax.com  ( 1,485 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
  แนะนำหลักสูตรนักบริหารภาษี
สถาบันภาษี Tax Research Center (TRC) เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านภาษีที่ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศมากว่า 20 ปี โดยคณะผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคคลากรด้านบัญชีและภาษีอากรในธุรกิจไทยให้เกิดการแข่งขันและเจริญเติบโต ภายใต้การบริหารงานที่มีหลักธรรมาภิบาล เสียภาษีอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยึดหลักจริยธรรม นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
ในการนี้ ทางสถาบันได้มีการเรียน-การสอนในหลักสูตร นักบริหารภาษี (Tax Controller) รุ่นที่ 2/2553 ซึ่งออกแบบมาเพื่อเสริมความรู้ด้านภาษีอากรให้แก่ผู้บริหารยุคใหม่ ที่ครบถ้วนและครอบคลุมด้วยเนื้อหา และเสริมประสบการณ์ด้วยการทำ workshop ร่วมกับผู้บริหารในหลากหลายประเภทธุรกิจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ Knowledge Base Society อย่างแท้จริง ทั้ง 12 หลักสูตร ซึ่งจะเปิดเรียนในเดือนพฤศจิกายน 2553 นี้
หลักสูตรที่ 1 Tax Controller for Finance & Account Executive
หลักสูตรที่ 2 Tax Controller for SME Entrepreneur
หลักสูตรที่ 3 Tax Planning for Young Executive
หลักสูตรที่ 4 Tax Controller for Marketing Executive
หลักสูตรที่ 5 Tax Planning & Control for CEO
หลักสูตรที่ 6 การบริหารภาษีเชิงปฏิบัติการบัญชีภาษีรุ่นเยาว์
หลักสูตรที่ 7 การบริหารภาษีสรรพสามิต
หลักสูตรที่ 8 การบริหารภาษีศุลกากร
หลักสูตรที่ 9 การบริหารการค้าและการลงทุนตามข้อตกลง FTA
หลักสูตรที่ 10 Taxation in Thailand for Foreign Investors
หลักสูตรที่ 11 Mini MBA in Taxation : Major General Business
หลักสูตรที่ 12 Mini MBA in Taxation : Major International Business
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2654-5671 ต่อ 132 www.school-tax.com
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / ศูนย์ฝึกอบรม http://www.school-tax.com   กฤตยา สุวรรณวงศ์
บริษัท แอดวานซ์ นาฟ จำกัด (ANAV)  ( 1,473 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
  ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา และฝึกอบรมสำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดทำระบบการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, AS 9100, GMP และ HACCP เป็นต้น
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / ศูนย์ฝึกอบรม http://www.anav.co.th/
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  ( 2,144 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
  เพื่อผลิตนวัตกรรมทางสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการ การออกแบบ และก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาโท http://www.rsu.ac.th/
คณะสถาปัตยกรรมศาสต ร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้  ( 4,067 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://arch.rmutsv.ac.th/
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ( 4,574 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://www.arch.kmitl.ac.th/
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ( 1,531 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://www.arch.rmutt.ac.th/
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ( 2,029 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://architecture.spu.ac.th/
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ( 3,134 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://www.arc.cmu.ac.th/
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ( 1,569 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://www.arch.chula.ac.th/
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ( 2,449 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://www.arch.nu.ac.th/
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ( 2,565 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://arch.kku.ac.th/
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ( 1,841 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://www.arch.su.ac.th/
ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ( 2,401 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://www.housing.arch.chula.ac.th/
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับศรีปทุม  ( 1,617 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://engineer.spu.ac.th/
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)  ( 2,642 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://eng.bu.ac.th/2009/
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  ( 2,568 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://www.sau.ac.th/main/engineer3/index.asp
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ( 1,957 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://www.dpu.ac.th/eng/
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ( 1,825 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://department.utcc.ac.th/engineer/
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  ( 2,209 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://www.eng.su.ac.th/
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ( 2,055 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://www.eng.rmutk.ac.th/
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ( 1,869 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://www.en.kku.ac.th/
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ( 7,231 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://202.28.32.233/index.html
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ( 2,740 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://eng.siamu.ac.th/
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ( 2,367 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  ( 1,631 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://www.rsu.ac.th/engineer/
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ( 6,675 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://www.eng.kmutnb.ac.th/
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ( 2,932 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://www.eng.ubu.ac.th/
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ( 2,548 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://www.kmutt.ac.th/organization/Engineering/main/home/index.php
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ( 3,067 ) แจ้งลบเว็บไซต์นี้
 
สถาบันการศึกษาและอบรม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี http://www.eng.mut.ac.th/
จำนวนที่ค้นพบ  60  เว็บไซต์
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

หน้าแรก  l  กองบรรณาธิการ  l  เกี่ยวกับเรา l  คำแนะนำติชม l  ติดต่อเรา  l  ลงโฆษณา  l  ลงข้อมูลในเว็บ  l  ทำงานกับเรา  l  คำถามตอบบ่อย  l  ข้อบังคับด้านกฎหมาย  l  Site Map  l  เว็บพันธมิตร

© 2007-2011 All Right Reserved. thaicontractors.com